• اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان
   اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر رضا عبدی
   مدیر کل
   زاهدان - خ دانشگاه - م دکتر حسابی
   تلفن : 33294365
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *