• برگزاری سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن

   برگزاری سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن

   برگزاری سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن

   سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن جهت گروه هدف شامل پزشکان، پرستاران و ماما‌ها و کادر درمان در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

   برگزاری سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن

   سمینار آموزه‌های قانونی با موضوع قصور پزشکی و راه‌های پیشگیری از آن جهت گروه هدف شامل پزشکان، پرستاران و ماما‌ها و کادر درمان در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان دراین سمینار در خصوص مواردی همچون منشور حقوق بیمار،اهمیت مستند سازی در درمان، قصور پزشکی و انواع آن و همچنین رضایت نامه و برائت نامه مطالبی را مورد اشاره قرار گرفت.

   گفتنی است این سمینار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و این اداره کل در تاریخ 29آذر در زاهدان برگزار گردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: