• فوت 34 نفر بر اثر غرق شدگی دریکساله 1397

   فوت 34 نفر بر اثر غرق شدگی دریکساله 1397

   فوت 34 نفر بر اثر غرق شدگی دریکساله 1397

   در یکساله 1397، 34 نفر بر اثر غرق‌شدگی در استان جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از آن که آمار تلفات غرق‌شدگی 26 نفر بود که 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

   فوت 34 نفر بر اثر غرق شدگی دریکساله 1397

   در یکساله 1397، 34 نفر بر اثر غرق‌شدگی در استان جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از آن که آمار تلفات غرق‌شدگی 26 نفر بود که 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان ، یکساله سال1397، 23 مرد و 11 زن بر اثر غرق‌شدگی جان باختند این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق‌شدگی در مدت مشابه سال 96، 19 و تعداد زنان 7 نفر بوده است.

   بر اساس این گزارش در این مدت شهرستان های چابهار 14 و زاهدان 7 نفر بیشترین آمار تلفات غرق‌شدگی را داشته اند.

   مطابق هر سال بیشترین تلفات غرق‌شدگی در دریا جان خود را از دست داده اند. از کل تلفات غرق‌شدگی در استان 12 نفر در دریا جان باخته اند که بیشترین تعداد این تلفات را در بر می گیرد. پس از آن حوض و حوضچه با 6 فوتی در رتبه دوم تعداد تلفات غرق‌شدگی قرار دارد؛ در این مدت همچنین 1 نفر در استخر، 3 نفر در چاه، 4 نفر در رودخانه و 8 نفر در سایر مکانها جان خود را از دست داده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: