• همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با حضور مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی و اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان غبار رویی و عطر افشانی شد

   همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با حضور مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی و اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان غبار رویی و عطر افشانی شد

   همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با حضور مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی و اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان غبار رویی و عطر افشانی شد

   همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با حضور مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی ، اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان ، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی غبار روبی، عطر افشانی شد.

   همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی و اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان غبار رویی و عطر افشانی شد .

   همزمان با هفته قوه قضائیه مزار شهدای زاهدان با حضور مدیر کل و کارکنان پزشکی قانونی ، اعضای شورای قضایی سیستان و بلوچستان ، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی غبار روبی، عطر افشانی شد.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان سیستان وبلوچستان : شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: